تفکر نامطمئن

https://www.youtube.com/watch?v=-E8xDehPJkk

کیفیت زندگی به کیفیت تصمیم گیری مـا بستگی دارد. اما تصمیم هایمان را چطور ارزیابی کنیم؟ از روی نتایج آنهـا؟ نتيجه هر تصمیم به دو عامل مهم بستگی دارد: شانس و مهارت. پذیرفتن نقش شانس و تشخیص اثر آن در نتیجه هر تصمیم، منافع بزرگی برایمان به همراه دارد. اگر وزن شانس را در تصمیم گیری ها در نظر داشته باشیم یاد می گیریم که چقدر از نتیجـه بـه خاطـر شـانس و چه مقدار از آن حاصل مهارت ما بوده است؛ در نتیجه از شکستی که به خاطر شانس بوده، غمگین نمی شویم و از موفقیت بر پایه شانس هـم مغـرور نمی شویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *